اگر مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد

شورای مشورتی وزرا در خصوص امور

چندفرهنگی به زبانی غیر از انگلیسی هستید،

لطفاً از دوشنبه تا جمعه از ساعت نه صبح تا

چهار بعد از ظهر با خدمات مترجم تلفنی به

شماره ۱۳۱۴۵۰ تماس بگیرید و بخواهید که

به شماره ACT شما را به دولت

۶۲۰۷۹۴۳۲(۰۲) وصل کنند.


ما همچنین با گروه های اجتماعی و رهبران

چندین گروه فرهنگی و زبانی در ACT

مکاری نزدیک داریم تا از مشارکت شما

حمایت کنیم.

اگر بخشی از یک گروه یا سازمان هستید و

مایلید ضمن تسهیل بازخورد جامعه خود در

مورد شورای مشورتی وزرا در خصوص

امور چندفرهنگی، میزبان ما باشید، لطفاً تا ۱۷

مارچ ۲۰۲۳ به ما اطلاع دهید.

ما همچنین می توانیم به رویدادی که پیشتر

سازماندهی کرده اید بیاییم.

برای تماس می توانید به ما ایمیل بزنید:

oma@act.gov.au