หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาที่ปรึกษารัฐมนตรีเพื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Ministerial Advisory Council for Multiculturalism) ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ กรุณาโทรไปที่บริการล่ามทางโทรศัพท์ (TIS) ที่ 131 450 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และขอต่อสายไปยังรัฐบาล ACT ที่ (02) 6207 9432

นอกจากนี้ เรายังทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มชุมชนและผู้นำกลุ่มวัฒนธรรมและภาษาต่าง ๆ ใน ACT เพื่อช่วยให้เราได้เข้าถึงชุมชนและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการหารือที่คุณมีส่วนร่วมด้วย

หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชุมชนหรือองค์กรและไม่สามารถไปเข้าร่วมการหารือสาธารณะได้ หรือคุณต้องการให้เราไปหาและพูดคุยกับกลุ่มชุมชนหรือองค์กรของคุณเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเรื่องสภาที่ปรึกษารัฐมนตรีเพื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม กรุณาแจ้งให้เราทราบภายในวันที่ 17 มีนาคม 2023

เราสามารถไปยังกิจกรรมที่คุณจัดเตรียมไว้แล้วได้อีกด้วย

คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ oma@act.gov.au เพื่อติดต่อประสานงาน