Εάν θέλετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Υπουργικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Πολυπολιτισμικότητα σε γλώσσα άλλη εκτός της Αγγλικής, παρακαλούμε καλέστε την Τηλεφωνική Υπηρεσία Διερμηνείας στο 131 450 από 9.00πμ έως 4.00μμ, Δευτέρα έως Παρασκευή και ζητήστε να συνδεθείτε με την Κυβέρνηση της ACT στο (02) 6207 9432.


Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με κοινοτικές ομάδες και ηγέτες πολλαπλών πολιτισμικών και γλωσσικών ομάδων στην ACT για να υποστηρίξουμε τη συμμετοχή σας.

Εάν ανήκετε σε ομάδα ή οργάνωση και θέλετε να μας φιλοξενήσετε ενώ διευκολύνετε την προβολή σχολίων της κοινότητάς σας σχετικά με το Υπουργικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Πολυπολιτισμικότητα, παρακαλούμε ενημερώστε μας έως τις 17 Μαρτίου 2023.

Μπορούμε επίσης να έρθουμε σε μια εκδήλωση που έχετε ήδη διοργανώσει.

Μπορείτε να μας στείλετε email στη διεύθυνση: oma@act.gov.au για να επικοινωνήσετε μαζί μας.